Verslag Rapat Kilat 25 januari 2020

Gepubliceerd op: maandag 3 februari, 2020

PAH-Nieuwsflits, februari 2020

Met deze nieuwsflits wil het PAH-team u over de ALV-kilat van zaterdag 25 januari in Tiel het volgende informeren.
Het was fijn dat er totaal 31 personen aanwezig waren om over de 2 belangrijke punten mee te denken en praten. Want ieder lid heeft het recht mee te beslissen binnen onze kumpulan. Het PAH-team gaat er ook vanuit dat wanneer je niet aanwezig kunt zijn, je gewoonweg instemt wat het PAH-team gaat doen. In ieder geval dank voor het vertrouwen.

De 2 belangrijke punten waren:

 1. Verzoek om instemming van de ALV-kilat om het PAH-team, mits de PAH-kas dit toelaat en de penningmeester zijn fiat geeft, een bedrag van €1500,00 bij noodhulp aan Hulaliu te besteden aan de eerste levensbehoeften aldaar. T.z.t. zal dit punt toegevoegd worden aan onze PAH-huishoudelijke reglementen (HhR). Hierover zijn alle aanwezigen het over eens. De ALV-kilat heeft besloten dat het PAH-team voor noodhulp in Hulaliu direct €1500,00 mag gebruiken en dit achteraf te verantwoorden op de eerst volgende ALV.
 2. Er is een aparte rekening voor de doneeractie ‘help Hulaliu in nood’. Tot nu toe is €1189,70 binnengekomen van Hulaliunezen (lid en niet-lid) en onze Nederlandse buren en vrienden. Waarvoor dank! Nu rijst de vraag: hoe verder met de noodhulp, als er geen hoge nood meer aanwezig is in Hulaliu?

Voorzitter Paul gaf een kort toelichting op de stand van zaken. Hulaliu mag zich gelukkig prijzen met de mooie, goede geografische ligging op het eiland Haruku. Hierdoor zijn de gevolgen van de aardbeving beperkt gebleven. De angst van de aanhoudende aardschokken maakten dat de Hulaliunezen toch naar de bergen vluchtten. En dit maakte na drie maanden de situatie nijpend en er ontstond een noodsituatie. Op berichten en vragen van daar en hier heeft het PAH-team ertoe besloten een snelle actie te doen. Met inzet van Ben Mataheru, Hedy Matulessy (die daar op vakantie waren), Johnny Laisina en andere familieleden van Hedy daar, zijn er pakketjes voor de eerste levensbehoefte samengesteld en uitgereikt aan alle Hulaliunezen. Fijn en dank dat jullie dit hebben kunnen doen!

Echter het bedrag van €500,00 dat PAH zonder ruggespraak met de ALV kon gebruiken was te weinig. Fijn dat er meteen ook €500,00 aan donatie kwam om dit aan te vullen tot een bedrag van €1000,00. Dit was krapjes, daarom is ook meteen een financiële donatie-actie gehouden. Het PAH-team zit met het dilemma: nu besteden of reserveren. Besteden, waaraan?

Op deze ALV-kilat werden er dialoogtafels klaargezet, waaraan maximaal 8 personen zaten. Hierbij is gelijk gelegenheid om eerst gezellig onder het genot van koffie/thee en djadjan2 elkaar persoonlijk de beste wensen in 2020 toezeggen. Daarna konden wij in dialoog gaan.

 

Er is aan de hand van ‘noodhulp nieuw stijl’ van een bekende hulporganisatie een start conceptplan voorgesteld, waarmee PAH in dialoog kon gaan.Naderhand konden de tafels hun resultaat presenteren. Het PAH-team probeert met het resultaat een plan Noodhulp Hulaliu op te stellen. Dit plan valt onder de coördinatie van de Themagroep Hulaliu, waar Paul Noija regisseur van is. De volgende punten werden genoemd:

 • Tafel 1
  • Nu: geen urgentie;
  • Inventariseren via de juiste kanalen;
  • Op termijn aandacht geven aan het water en sanitaire voorzieningen;
  • Bij actie tot geven: niet te makkelijk geven en laten ervaren;
  • Transparantie bij samenwerkende partners: Kerk, Permerintah (bapa radja), PAH-team en contactpersonen;
  • Proces logistiek: TRAUMA!
 • Tafel 2
  • Aandacht aan getraumatiseerden: kwetsbare groepen o.a. ouderen, kinderen;
  • Preventie d.m.v. goede informatievoorziening. Kan via het onderwijs, want het onderwijs kan dit goed via de ouders doen.
  • Binnenkort vertrekt Theo Sahureka naar de Molukken, wellicht hem inzetten voor de uitvoering van noodhulp? Sowieso is het fijn wanneer PAH-leden die naar de Molukken gaan, het PAH-team informeren. Mocht het nodig zijn, dan graag ook hun bijdrage vragen om te helpen.
 • Tafel 3
  • Aandacht aan de watervoorziening;
  • Zo ook aan de sanitaire voorziening;
  • Het actiegeld €1189,70 reserveren voor noodhulp;
  • Niet het wiel weer uitvinden, maar zoek samenwerking, o.a. voor trauma bij ‘Gadong’ navraag doen.

Daarnaast was er ook nog de vraag van Susanne Maruanaya. Wat te doen met het aanbod van zorghulpmiddelen, o.a. incontinentiebroeken e.d. van een lokale instantie. Daar er een knelpunt werd gesignaleerd over de bezorging naar Hulaliu, is er geopperd om contact op te nemen met Vlissingen. Die heeft ervaringen en kan het wellicht ook goed gebruiken.

Tot slot is opgemerkt dat het goed was om dit noodplan Hulaliu nader te bespreken, voordat dit op de ALV van 6 juni wordt voorgelegd.
Daarom is er besloten om een volgende ALV-kilat te houden op zaterdag 21 maart a.s. om 11.00 – 13.00 uur in Tiel. In verband met de voorbereidingen graag uiterlijk voor maandag 16 maart even laten weten dat je komt. Dit kan via: info@hulaliu-pah.nl of bellen 030-246 72 30 (na 19.00 uur).

Om de kosten te drukken, zal de uitnodiging hiervoor alleen via de digitale weg plaatsvinden.
Vertrouw dat iedereen binnen PAH hierover praat en dit ook voort zegt. Amatoo!

Volgende ALV-Kilat zaterdag 21 maart

11.00 – 13.00 uur in Stichting Buah Hate in Tiel

In verband met de voorbereidingen graag uiterlijk voor maandag 16 maart even laten weten dat je komt.
Dit kan via: info@hulaliu-pah.nl 
of bellen 030-246 72 30 (na 19.00 uur).

 


terug naar Nieuws