Doelstellingen van de PAH

Met de Coördinatiegroep in de periode 2003-2007 zijn er een aantal doelstellingen in een meerjarenplan opgenomen:

1. In kaart brengen van Hulaliunezen in Nederland.
2. Werven van nieuwe (jongere) PAH-leden en kaderleden.
3. Het opzetten van regiogroepen, volgens een bepaalde organisatiestructuur.
4. Informatie over Hulaliu naar de leden in Nederland.
5. Regionale activiteiten stimuleren, naast een jaarlijkse landelijke activiteit.
6. Ondersteuning bieden aan Hulaliu in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
7. Bijdrage leveren aan ontwikkeling van Hulaliunezen in Nederland met behoud van eigen indentiteit.

In de praktijk zijn in de genoemde periode gelukkig een aantal doelen gerealiseerd maar jammer genoeg niet alles. In de periode 2008-2012 werd met een nieuw bestuur getracht deze weer op te pakken en nieuwe doelstellingen ter sprake gebracht.

In de praktijk zijn in de genoemde periode gelukkig een aantal doelen gerealiseerd maar jammer genoeg niet alles. In de periode 2008-2012 werd met een nieuw bestuur getracht deze weer op te pakken en nieuwe doelstellingen ter sprake gebracht.

Het belangrijkste doel van de vereniging is door samenwerking van het bestuur en de leden een stevig, modern PAH te hebben en te behouden. In dit kader vooral de jongeren te motiveren en te inspireren voor de vereniging.
Omdat het Bestuur namens de leden het verantwoordelijke rechtsorgaan van de vereniging is, kan het Bestuur voor het uitvoeren van de PAH activiteiten diverse werkgroepen instellen.

 

DenkTank

Na de Coördinatiegroep (in het verleden) als ondersteuning van het Bestuur in hun activiteiten is in juli 2013 de Denktank in het leven geroepen. De “Denktank” heeft samen met het bestuur en een aantal jongeren van de 3e generatie verschillende sessies in Utrecht gehouden. Er zijn toen een aantal plannen en ideeën naar voren gebracht maar jammer genoeg was de draagkracht toen, en nu niet voldoende om volledig eraan te starten, laat staan deze te realiseren.
Maar goed we blijven de moed erin houden en moeten met vereende krachten de vereniging m.b.v. een Denktank nieuw leven inblazen en de draad weer oppakken waar we gebleven zijn.