Hulaliu

Hulaliu, oorspronkelijk Hurariu genoemd, is een dorp gelegen aan de Noordoostkust van het eiland Haruku in de Molukken.

In de westerse wereld kan men aan de hand van geschiedschrijving door o.a. monniken de herkomst van bepaalde bevolkingsgroepen of het ontstaan van dorpen vaak tot een decennium nauwkeurig bepalen.
Om nu de ontstaansgeschiedenis van het dorp Hurariu, in de huidige christelijke benaming Hulaliu genoemd te achterhalen, moeten we ruim 5 eeuwen terugblikken en de juiste samenhang proberen weer te geven met de andere dorpen op het huidige eiland Haruku.

Street in Hulaliu
Huis op Hulaliu

Oeroude namen van dit eiland waren : Nusa Ama, Nusa Halawano, Nusa Omo, Pulau Buang Besi.

De Nederlanders vernoemden uiteindelijk het eiland naar het dorp Haruku, dat men tot regeringsplaats bestempelde, omdat in Haruku de VOC het fort Zeelandia had gevestigd.

Mocht u nog meer interesse hebben in de geschiedenis van het dorp Hulaliu, de families daar en hier in Nederland, dan verwijzen wij u graag naar ons boek ‘Hurariu anaï ye oi eke lotmina’.