Hulaliu

Hulaliu, oorspronkelijk Hurariu genoemd, is een dorp gelegen aan de Noordoostkust van het eiland Haruku in de Molukken.

Street in HulaliuIn de westerse wereld kan men aan de hand van geschiedschrijving door o.a. monniken de herkomst van bepaalde bevolkingsgroepen of het ontstaan van dorpen vaak tot een decennium nauwkeurig bepalen.

Om nu de ontstaansgeschiedenis van het dorp Hurariu, in de huidige christelijke benaming Hulaliu genoemd te achterhalen, moeten we ruim 5 eeuwen terugblikken en de juiste samenhang proberen weer te geven met de andere dorpen op het huidige eiland Haruku.Huis op Hulaliu Oeroude namen van dit eiland waren : Nusa Ama, Nusa Halawano, Nusa Omo, Pulau Buang Besi.

De Nederlanders vernoemden uiteindelijk het eiland naar het dorp Haruku, dat men tot regeringsplaats bestempelde, omdat in Haruku de VOC het fort Zeelandia had gevestigd.

Mocht u nog meer interesse hebben over de geschiedenis van Hulaliu, geschiedenis van de families op Hulaliu en families uit Hulaliu woonachtig in Nederland dan verwijzen wij u graag door naar de website van Hurariu-anai “.