PAH-jubileumboek voortgang

27 maart 2022 | Geen categorie, Nieuwsbericht

De themagroep PAH-70jaar wil in het kader van het 70-jarige jubileum van dit jaar alleen nog een PAH-jubileumboek gaan maken. Tot nu toe heeft PAH-70jaar alleen positieve en enthousiaste reacties hierover gehoord. Men onderschrijft het belang van het maken van een PAH-boek, want dit kan voor onze nakomelingen goed als naslagwerk dienen. Inmiddels hebben wij al het een en ander ontvangen en zijn er toezegging gemaakt. Maar wij zijn er nog niet.

Daarom vragen we langs deze weg nogmaals uw aandacht voor het PAH-jubileumboek. Dit ook temeer omdat wij gehoord hebben dat onze eerdere informatie niet alle leden hebben bereikt. Als een bijlage bij de ALV-stukken, die via de “gewone post” is verstuurd, is de bijlage over het jubileumboek niet opgemerkt of gelezen. Want veel leden dachten dat in die grote PAH-enveloppe alleen verslagen e.d. waren van het PAH-bestuur voor de ALV van later, 4 juni 2022. Dus het lezen
kan wachten. Vandaar deze reminder.

In het jubileumboek willen wij een be­langrijk onderdeel besteden aan de 1e generatie anak2 Hulaliu in Nederland. Op deze manier willen wij hen eren en herinneren. Maak uw verhaal over uw geliefde familie, vergezeld met foto’s en wij leggen dit vast, vereeuwigen ze in ons PAH-jubileumboek.

Ons plan is om de anak2 Hulaliu die toentertijd in 1951, of later in de jaren 60 vanuit Nieuw-Guinea, in Nederland aankwamen in beeld te krijgen. Wij denken aan gezinnen met en of zonder kinderen. Zie het voorbeeld aan de hand van een passagierslijst van oom Itja Titaleij en tante Oba Titaleij-Noija. Daarnaast kunnen er ook personen zijn die anders zijn gekomen, zoals bung Brolle Noija die met een ander gezin meereisde, of oom Gus Maruanaya, die reisde als een vrijgezel. Naast de foto’s willen we ook in beeld brengen met welke boot men gekomen is en wie er meereisden.

Hieronder treft u een voorbeeld van een passagierslijst aan.

U kunt onderstaande gegevens ook zelf van de passagierslijsten, die online te vinden zijn in het Nationaal Archief, bekijken en kopiëren voor uw verhaal.

Om ons jubileumboek zo compleet mogelijk te maken vragen wij uw medewerking. Lever uw bijdrage in de vorm van een verhaal met enkele foto’s, zodat wij samen de herinnering aan de 1e generatie kunnen bewaren en hen ook in herinnering levend kunnen houden. 

Elke familie krijgt in het jubileumboek ruimte om bij de foto’s van hun (groot)ouders en de passagierslijst zelf een verhaal en anekdotes te plaatsen over hun geliefde (groot)ouders en eventueel ook over de familie. Tip: organiseer dit binnen uw familie en geef elkaar de ruimte om van groot naar klein, oud en jong hun herinneringen te laten vertellen. Om een idee te geven van een voorbeeld delen wij wat wij troffen op het internet over oom Otto Mataheru. Mooi!

Let wel, iedereen die wel of geen PAH-lid is, kan een bijdrage leveren over haar of zijn familie in het PAH-jubileumboek. Praat erover en geef dit bericht door, zodat die Hulaliunezen die onder de PAH-radar vallen alsnog dit bericht opvangen.

Onze reminder en een oproep.

 • Maak er een familieverhaal van en mail dit graag vóór 31 april 2022
  naar Nel: nelmatulessy@hotmail.com of naar Bob: titaleij@me.com
  Echter mocht het schrijven te veel of jouw ding niet zijn,
  neem dan gerust telefonisch contact op met Nel via m-tel: 06-29 38 48 04.

 • Oproep: PAH-70jaar zoekt mensen voor in de redactie.
  Wil je ervaring opdoen of zie je dit als een uitdaging?
  Meld je aan bij Nel.

 

Wij ontvangen graag zo snel mogelijk jullie verhalen. Samen maken wij een mooi compleet PAH-jubileumboek. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Themagroep PAH-70jaar,
Rubine Daams; Bob Titaleij, Nanny Noya, Paul Noija en Nel Matulessy