Nieuws over Hulaliu in nood #1.

24 december 2019 | Geen categorie, Nieuwsbericht

Het PAH-Team wil u het volgende mededelen. 

In eerste instantie, gezien de redelijke situatie van Hulaliu na de aardbeving van 26 september, wilde het Team eerst afwachten welke hulpvraag uit Hulaliu zelf komt. Echter naar gelang de tijd vorderde, leefden de mensen daar nog steeds in angst.

Met de diverse nijpende berichten over deze barre tijden in Hulaliu, heeft het PAH-TEAM besloten om direct over te gaan tot hulpactie, en dan samen met alle Hulaliunezen in Nederland.  

 

Een oproep aan alle anak2 Hulaliu in Nederland 

Help Hulaliu in Nood! 

Stort u financiële steun op ons speciale PAH-rekeningnummer:
NL47 ABNA 0521 9075 35
Begunstigde: PAH
o.v.v. Noodhulp Hulaliu
. 

 

Het PAH-TEAM zal over de voortgang van de noodhulp aan Hulaliu u regelmatig daarover op de hoogte houden via de PAH-webiste en – FB. Wij werken zonder andere tussenpersonen dan PAH-leden, die naar Hulaliu gaan en PAH-contactpersonen aldaar.  

Momenteel heerst er geen hongersnood in Hulaliu. Echter het verblijf van een groot aantal mensen in de bergen verslechtert. Er ontbreken goede onderdak, sanitaire voorzieningen en kookmogelijkheden.  

Twee leden van het PAH-TEAM, Ben Mataheru en Hedy Matulessy organiseren nu tijdens hun vakantie in Hulaliu onze eerste PAH-noodhulp. Zij organiseren met €700,00 (€500,00 uit de PAH-kas en €200,00 vrijwillige bijdrage van 2 PAH-leden) hulpmiddelen voor de eerste levensbehoefte van Hulaliunezen. 

Foto’s: Hedy Matulessy

Tot zover onze berichtgeving.

Wordt vervolgd. Mocht u/jij ook nieuws hebben en of ideeën om te helpen, deel het met het PAH-TEAM.   

Wij hebben uw steun nodig!  
Wij houden contact. TOMA! 

Paul Noija,
voorzitter PAH-TEAM