Kabar duka • Fred Noya

14 januari 2022

Saudara Fred Noya, wakil ketua dari Perkumpulan anak2 Hulaliu, telah meninggal dunia pada 11 januari 2022.
Kami utjapkan turut berduka tjita kepada anak2 dari Fred Noya, serta keluarga besar Noya. Semoga keluarga jang ditinggalkan diberi kekuatan, kesehatan dan penghiburan dari Tuhan
Tim-PAH

Een droef bericht.

Ondanks het feit dat wij wisten dat Fred Noija, PAH-vice voorzitter, ongeneeslijk ziek is en wij hem daarom ook vroegtijdig op 23 okt.jl gehuldigd hebben als PAH-erelid, overviel ons het bericht dat Fred op 11 januari 2022 is overleden.

Met groot verdriet, doch ook blij dat wij Fred nog in het zonnetje konden zetten als waardering voor zijn lange, onbaatzuchtige, toegewijde inzet voor onze kumpulan, nemen wij nu afscheid van hem.

Familie, naasten en PAH-leden gecondoleerd.
Wij wensen u allen veel sterkte en troost.

Lieve Fred, in koor zeggen wij jou:
‘TERIMA KASIH DAN SELAMAT DJALAN’.

Het PAH-Team