Extra Algemene Leden Vergadering 8 december 2018 Tiel

28 oktober 2018 | Nieuwsbericht


Aan
PAH-leden
Belangstellende Hulaliunezen

Utrecht, 10 november 2018
Betreft: Uitnodiging


 

Beste leden en belangstellende Hulaliunezen,

PAH nodigt u uit voor een extra Algemene Leden Vergadering (ALV), zoals in de ALV van dit jaar in Bovensmilde is afgesproken. Dit is nodig om samen de hoogte van de contributie/ FoKem (Fonds Kematian) te kunnen vaststellen voor 2019. Er was namelijk meer tijd nodig om de Huishoudelijke Reglementen te vernieuwen. In het bijzonder om beter inzicht te krijgen in het PAH-ledenbestand na het besluit om de contributie te gaan verindividualiseren. Dit betekent dat per 2019 elk persoon/ elk lid (jong-oud) uit Hulaliu (verwant met of betrokken bij Hulaliu) individueel contributie (inclusief FoKem) betaalt.

Het was een moeilijk besluit, maar de tijdsgeest vraagt om deze aanpassingen. Want PAH wil langer dan vandaag een vereniging zijn voor de leden in lief en leed.

 

Daarom heet PAH u van harte welkom op
zaterdag 8 december 2018
om 12:30-16:00 uur
in het stichtingsgebouw Buah Hati,
Lambert Hendrikstraat 10 in Tiel.

Met het onderstaand programma wil PAH het gedeelte over de contributie/FoKem in de HhR kunnen vaststellen.


Programma

12.30 uur Inloop/ontvangst

13.00 uur Start ALV-extra

  1. Welkom en opening door voorzitter Paul Noya
  2. Huishoudelijke mededelingen door Suzan Maruanaya, Comité AVL-extra
  3. Toelichting programma door Sara Taihuttu, penningmeester
  4. Toelichting inhoud en bespreking contributieregeling en hoogte 2018
  5. Besluitvorming en vaststelling door Paul Noija
  6. Sluiting AVL-extra door Paul Noija

14:00 uur  Start PAH High Tea + muziek (Bob T.)

17:00 uur Einde


Uw medewerking gevraagd. In verband met de voorbereidingen is het zeer wenselijk dat u zich aanmeldt voor deze ALV-extra. Graag via info@new.hulaliu-pah.nl en uiterlijk tot zaterdag 1 december 2018.

Kinderen zijn ook welkom!

PAH ziet uw aanmeldingen graag tegemoet en tot ziens in Tiel.

Met vriendelijke groet,
Namens PAH (Bestuur en werkgroep),

Saar Noija, 2esecretaris