ATTENTIE ATTENTIE! • PERHATIAN!

Gepubliceerd op: zaterdag 15 mei, 2021

Het PAH-TEAM had goede hoop, echter de overheidsberichten tot nu toe heeft ons unaniem doen besluiten om de ALV van 5 juni 2021 en ons PAH-70jaar evenement te laten vervallen.

Jammer, maar de gezondheid van ons allen staat boven alles! En wat in het vat zit verzuurd niet, toch?!

Dus, géén ALV op 5 juni in Capelle
a/d IJssel en géén PAH-70 viering
op 25 september in Vaassen.

Leden ontvangen in juni ter info wel de ALV-vergaderstukken.
Op naar betere tijden! Blijf vooral gezond, zorg voor elkaar en geniet!

Het PAH-TEAM


PERHATIAN!

Tim PAH berharapan, tetapi laporan pemerintah menjebabkan kami membuat keputusan untuk mentundakan Rapat Tahunan 5 juni 2021, dan atjara PAH-70 tahun kami.

Sajang sekali, tetapi kesehatan kita semua adalah paling utama!

Djadi, Rapat tahunan pada 5 Juni di Capelle a/d IJssel ditunda,
begitu djuga atjara PAH-70 tahun
pada 25 September di Vaassen.

Anggota anggota akan menerima dokumen untuk Rapat Tahunan pada bulan Juni.
Menudju ke saat saat jang lebih baik! Tetap sehat, berdjaga satu sama lain dan menikmati!

Tim PAH.


terug naar Nieuws