Lid worden

    - een exemplaar PAH statuten en Huishoudelijke Reglementen
    - een financiële bijdrage bij een sterfgeval voor de directe nabestaanden van de overledene PAH lid
    - een gratis maaltijd bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
    - deelname aan verschillende activiteiten c.q festiviteiten
    - gezelligheid binnen de vereniging
    - en als belangrijkste samen lief en leed te delen in het bijzonder binnen de PAH en met ons dorp Hulaliu op de Molukken.

Wat zijn de kosten?

De contributieregeling per 1 januari 2005 Attentie:
(Per 15 augustus 2009 is onze contributie rekening gewijzigd naar de ABN-Amro bank reknr. 60.18.45.528 t.n.v. PAH).

Het boekjaar van de vereniging als mede het verenigingsjaar, is gelijk aan een kalenderjaar.

Contributie/donatie:

A.   Ieder persoon/gezin betaalt bij inschrijving een inleggeld van   €   5,00
B.   De jaarlijkse contributie bedraagt voor:    
    - Een gezinslidmaatschap en eenouderengezin, met of zonder kinden onder de 18 jaar.   € 50,00
    - Economisch zelfstandige persoon (18 tot 65 jaar)   € 35,00
    - Senioren (65 tot 80 jaar)   € 25,00
    - Senioren vanaf 80 jaar en ouder      gratis
    - Studerende, in- of uitwonend, ouder dan 18 jaar   € 15,00
    - Donateurs minimaal, m.u.v. erelid (zie HHR artikel 6)   € 15,00
C.   Lid worden in het 2e halfjaar dient slechts de helft van betreffende contributie van dat jaar te betalen.    
D.   Lid worden in de maand november of december betalen pas hun contributie en inleggeld per januari, het nieuwe daarop volgend jaar.    
E.   Status wijzigen alleen vanaf 1 juli. Dit betekent dat de contributie als volgt wordt herberekend: De helft van de contributie van de vorige status plus de helft van de contributie van nieuwe status.

De nieuwe contributie wordt:
   
    (oude status: studerend lid)
(nieuwe status: samenwonend)
te betalen
  € 15:2= €   7,50
€ 50:2= € 25,00
€ 32,50

Bij beëindiging lidmaatschap, om welke redenen dan ook, zal geen restitutie van contributie plaats vinden.

Afsluitend roepen wij alle leden op om tijdig hun contributie te (blijven) betalen. De betaling dient ieder jaar voor maart betaald te worden. En anders, geef s.v.p. even aan of u op de AV (algemene vergadering) contant zal betalen of een andere betalingsafspraak wilt maken.

U kunt lid worden door het registratieformulier(pdf) te printen en na invulling te versturen naar onze secretariaat:

Perkumpulan Anak² Hulaliu
p/a Pastoor Verrijtlaan 4
5076 BD Haaren