Lid worden

Waarom lid worden?

Een lid krijgt:

  • gezelligheid binnen de vereniging
  • deelname aan verschillende activiteiten c.q festiviteiten
  • een gratis maaltijd bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  • een financiële bijdrage bij een sterfgeval voor de directe nabestaanden van de overledene PAH lid
  • de mogelijkeheid lief en leed te delen binnen de PAH en in het bijzonder met ons dorp Hulaliu op de Molukken.
  • een exemplaar PAH statuten en Huishoudelijke Reglementen

Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap?

A. Ieder persoon/gezin betaalt bij inschrijving een inleggeld van € 5,00
B. De jaarlijkse contributie bedraagt voor:
Een gezinslidmaatschap en eenouderengezin, met of zonder kinden onder de 18 jaar. € 50,00
Economisch zelfstandige persoon (18 tot 65 jaar) € 35,00
Senioren (65 tot 80 jaar) € 25,00
Senioren vanaf 80 jaar en ouder gratis
Studerende, in- of uitwonend, ouder dan 18 jaar € 15,00
Donateurs minimaal, m.u.v. erelid (zie HHR artikel 6) € 15,00
C. Lid worden in het 2e halfjaar dient slechts de helft van betreffende contributie van dat jaar te betalen.
D. Lid worden in de maand november of december betalen pas hun contributie en inleggeld per januari, het nieuwe daarop volgend jaar.
E. Status wijzigen alleen vanaf 1 juli. Dit betekent dat de contributie als volgt wordt herberekend: De helft van de contributie van de vorige status plus de helft van de contributie van nieuwe status.

De nieuwe contributie wordt:

(oude status: studerend lid)

(nieuwe status: samenwonend)

te betalen
€ 15:2= € 7,50

€ 50:2= € 25,00

€ 32,50